Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete to učiniti putem navedenih brojeva telefona ili adresa ili popunite kontakt formu, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Ukoliko želite da prijavite neki problem koji se odnosi na ugrožavanje životne sredine i kvalitet života građana molimo Vas da napišete:

  • gde se dešava (mesto, bliža lokacija)
  • šta se dešava (koja vrsta zagađenja, korupcije, problema...)
  • koliko građana i koje prirodne vrednosti ugrožava
  • ko čini delatnosti/aktivnosti koje za posledicu imaju narušavanje prirodnih vrednosti i kvalitet života građana
  • od kada se to dešava i šta ste preduzimali da bi se problem rešio
  • priložite skenirane prijave inspekcijama, njihove odgovore
  • napravite kvalitetene fotografije i video snimke iz kojih se vidi veličina problema
  • obavezno priložite broj telefona kontakt osobe